torsdag 5. februar 2015

Argumenter for tiggerforbud

Tigging er i utgangspunktet ok, siden det ganske enkelt er å be om penger eller andre nødvendigheter. Men visse forhold gjør tiggingen mindre ok. Her er noen:

1.       Hvis tiggingen er til unødvendig sjenanse for folk flest (f.eks. hvis mange tigger påtrengende – særlig mot eldre)
2.       Hvis det er spesielt mange tiggere
3.       Hvis tiggerne strengt tatt ikke behøver å tigge (f.eks. hvis det ikke står om livet)
4.       Hvis tigging bidrar til økonomisk utnyttelse av mindreårige eller andre svake grupper (trafficking)
5.       Hvis tiggeren er utlending (man bør hjelpe sine nærmeste først, og utlendinger har normalt sett færre rettigheter enn lokalt fastboende)
6.       Hvis en relativt stor andel tiggere er utlendinger som gjør kriminelle handlinger (generaliseringer er akseptable siden utlendinger i Norge ikke har samme rettigheter som norske statsborgere)
7.       Hvis det sannsynligvis finnes bedre måter å hjelpe tiggerne på enn ved å gi private bidrag til tiggere i gata, (f.eks. gjennom offentlige eller organiserte tiltak på hjemstedet) og vilje til å støtte slike alternative tiltak
8.       Hvis tiggingen er selvforsterkende og dermed vanskeliggjør å få tiggerne i jobb eller innunder normale sosiale støtteordninger
9.       Hvis tiggingen bidrar til å sementere en kultur som offentligheten eller eksperter mener har uheldige sosiale konsekvenser, f.eks. ved at barn ikke får skolegang og ellers muligheten til å delta i det offentlige livet som en fullverdig borger i sitt hjemland

Slik det ser ut for meg er alle disse forholdene i stor grad eksisterende. Det finnes selvsagt motargumenter, men min helhetsvurdering er foreløpig at forbud mot tigging er både moralsk forsvarlig og politisk fornuftig. Men det skal sies at et forbud rettet mot utenlandske tiggere vil være mer legitimt (ut fra pkt. 5 og 6), enn et generelt forbud.


2 kommentarer:

 1. 5. Hvis tiggeren er utlending (man bør hjelpe sine nærmeste først, og utlendinger har normalt sett færre rettigheter enn lokalt fastboende)

  Hva mener du med den, som et moment under "ugrei tigging"? ..Er det kanskje i retning av S Weil's ide, du tenker/skriver, om at man kan begynne å føle kjærlighetens "ekte bredde" når man først vender oppmerksomheten man vanligvis oppviser sine nærmeste til alle andre langs ens vei ? Eller.. ? Uansett, Stå på!! For en stjerne av en blogg; jeg lar den vise vei/forslag uten å noen gang (bokstavelig/fundamentalistisk) tro at jeg kommer frem til stjernen av den grunn. Herlig å merke at du gjør andre ting også, selvfølgelig. Nok tekst fra mitt tastatur

  SvarSlett
 2. Hallo der og takk for innspill. Jeg mener ganske enkelt at det er et grunnleggende moralsk prinsipp at man har større forpliktelser overfor mennesker som er en av "oss", det være seg etnisk gruppe, nasjon, familie, nabolag osv.

  Jeg kjenner ikke til S Weil, og heller ikke så mange andre etikere. Jeg er enig i at det finnes en universalistisk etisk fordring, men det kan ikke være et slags høyeste ideal å være mest mulig universell. Det må balanseres mot andre etiske prinsipper, mener jeg.

  Tror jeg må skrive et eget innlegg om etikk og dagens politiske debatt. Irriterer meg over den populære "nærhetsetikken". Alt for lite konsekvenstenkning og prinsipptenkning.

  SvarSlett