onsdag 25. april 2012

Myten om den oppstandne - Del 28


Del 1: Innledning
Del 2: Dogmet og debatten a
Del 3: Dogmet og debatten b
Del 4: Dogmet og debatten c
Del 5: Gunstig idékontekst a
Del 6: Gunstig idékontekst b
Del 7: Gunstig idékontekst c

Del 8: Et gjennomreligiøst samfunn
Del 9: Gresk-romersk oppstandelsestro a
Del 10: Gresk-romersk oppstandelsestro b
Del 11: Gresk-romersk oppstandelsestro c
Del 12: Gresk-romersk oppstandelsestro d
Del 13: Gresk-romersk oppstandelsestro e
Del 14: Gresk-romersk oppstandelsestro f
Del 15: Gresk-romersk oppstandelsestro g
Del 16: Gresk-romersk oppstandelsestro h
Del 17: Gresk-romersk oppstandelsestro i
Del 18: Gresk-romersk oppstandelsestro j
Del 19: Jødisk oppstandelsestro a
Del 20: Jødisk oppstandelsestro b
Del 21: Jødisk oppstandelsestro c
Del 22: Gunstig idékontekst? a
Del 23: Gunstig idékontekst? b
Del 24: Gunstig idékontekst? c
Del 25: Påvirkning? a
Del 26: Påvirkning? b
Del 27: Påvirkning? c
Del 28: KonklusjonKonklusjon
Etter min mening har vi etablert to ting: For det første er det stor sannsynlighet for at oppstandelsesfortellingene oppstod og ble først trodd i en gunstig idékontekst. For det andre er det stor mulighet for – og ikke usannsynlig at – oppstandelsesfortellingene var inspirert av tidligere myter. Ut fra hvordan en gunstig idékontekst og en sannsynlig påvirkning kan utgjøre en kritikk av en bestemt påstand, kan vi konkludere slik:

1) Vi har en generell forklaring på oppstandelsestroen som ikke innebærer noe overnaturlig. For det første, hvis vi har gode grunner til å tro at det ikke fantes en person i Palestina for to tusen år siden, som døde men som ble levende og guddommeliggjort etter tre dager, så har vi nå en sannsynlig og god forklaring på hvorfor en slik idé kunne aksepteres og få en viss utbredelse i begynnelsen. Utvilsomt har vi har svært mange slike grunner. Dette styrker derfor påstanden om at Jesus ikke stod opp fra de døde.

2) Vi har en generell forklaring som er mer troverdig enn andre foreslåtte forklaringer, deriblant den kristne. Hvis vi ikke finner noen alternative forklaringer på at oppstandelseshistorien ble holdt for sann, som både er mer troverdige og som også styrker påstanden om at Jesus faktisk døde og oppstod, så er dette et argument for at oppstandelseshistorien oppstod nettopp på grunn av en gunstig idékontekst. Etter min mening finnes det ingen slike alternative forklaringer, og dermed styrkes påstanden om at Jesus ikke stod opp fra de døde.

3) Det er sannsynlig at idékonteksten bidro til usanne oppstandelsesmyter. De fleste vil mene at de andre oppstandelsesmytene som fantes i antikken, ikke er troverdige. Dermed er det sannsynlig at idékonteksten bidro til forekomster av usanne oppstandelsesmyter. Siden oppstandelseshistorien om Jesus befinner seg innenfor den samme idékonteksten, så svekkes også denne historiens troverdighet.


Følgende må understrekes: Det foreligger ikke her en konkret teori om hvordan oppstandelsestroen oppstod. Jeg har istedet forsøkt er å utarbeide en kritikk som baserer seg på en forhåpentligvis ukontroversiell fremstilling av spesielt relevante idéer i antikkens forestillingsverden. Nettopp derfor, og så fremt man er enig i de grunnleggende teoretiske premissene om hvordan en gunstig idékontekst kan utgjøre en kritikk av en gitt påstand, så har man etter min mening en tung kritikk av oppstandelsesdogmet for hånden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar