torsdag 18. november 2010

Dødsstraff for rettferdighetens skyld

En Frp-politiker fra Tromsø fikk nylig oppmerksomhet fra media fordi han var for dødsstraff. Han mente noe som man ikke skal mene i dag. Dødsstraff er umenneskelig og barbarisk – dét er opplest og vedtatt av det politisk korrekte og ikke-tenkende Norge.

Spørsmålet som burde interessere oss er imidlertid hvilke argumenter som kan føres i marken for og imot dødsstraffen. La oss se på noen contra-argumenter og et par pro-argumenter:


Contra-argumenter

1.       Forbrytere som risikerer dødsstraff kan komme til å gjøre ekstreme ting for å unngå å bli tatt. De kan dermed utgjøre en mye større fare enn hvis de visste at de bare risikerte fengsel. Dette argumentet mener jeg har en del for seg.

2.       Det er ”barbarisk” av en stat å drepe mennesker med kaldt blod. Dette argumentet mener jeg er for enkelt. Man kan ikke påstå at det er barbarisk å drepe med kaldt blod uten at man tar høyde for at det kan være ulike begrunnelser for et slikt drap.

3.       Uskyldig dømte kan ikke få oppreisning hvis de har blitt henrettet. Men dette problemet gjelder langt på vei også fengselsstraff. Noen store pengesummer til oppreisning for feilaktig fengsling gir ikke tapte livsår tilbake. Dessuten er det selvsagt ikke alle uskyldig dømte som får sakene sine gjenopptatt og som i tillegg får en rettferdig dom.


Pro-argumenter

1.       Dødsstraff vil ha en preventiv virkning. Ut fra hva forskere uttaler til media tror jeg imidlertid at det er lett å overdrive denne virkningen.

2.       Det mest tungtveiende argumentet for dødsstraff er etter min mening et rent etisk argument. Det er rett og slett rettferdig at noen forbrytelser skal få dødsstraff som konsekvens. Et eksempel: En person som dreper et annet menneske med overlegg, og uten noen formildende grunner, fortjener selv å bli drept.


Siden det siste pro-argumentet veier svært tungt, mener jeg at ut fra disse argumentene så bør vi ha dødsstraff.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar