onsdag 15. september 2010

Usaklig fra Hernes

På siste side i Morgenbladet nr. 35 forsøker Gudmund Hernes å latterliggjøre den nå så kjente kronikken av Christian Tybring-Gjedde og Kent Andersen. Ikke bare er forsøket mislykket, men det trekker en viktig debatt ned på et nivå som den absolutt ikke har godt av.

For det første skriver Hernes om hvordan brautne nordmenn forbrødrer seg i Spania. Hvilken relevans har det? Er logikken virkelig den at siden noen få nordmenn, deriblant noen Frp’ere, oppfører seg kritikkverdig i Spania, så må vi alle godta at våre innvandrere ikke integreres?

For det andre lister Hernes opp en haug med eksempler på at norsk kultur allerede har blitt påvirket av utlandet. Her tolker han kronikken på en uredelig måte. Problemet Tybring-Gjedde og Andersen peker på er ikke at vi blir påvirket av- eller tar i bruk utenlandsk kultur. Problemet er at påvirkningen skjer for fort og at deler av påvirkningen er negativ. Som de skriver: ”Det er forskjell på en gradvis og naturlig kulturell utvikling, og en rask politisk styrt kulturell revolusjon.”

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar