onsdag 11. august 2010

Stopp innvandringen! – eller ja til en opplyst nasjonalsosialisme


Is it wrong for me to love my own? Is it wicked for me because my skin is red? Because I am Sioux? Because I was born where my father lived? Because I would die for my people and my country?
Sitting Bull

Jeg ønsker at innvandringen til Norge skal stoppes, eller begrenses til det minimale. Dette gjelder både ikke-vestlig og vestlig innvandring. Det er to hovedgrunner til dette:

1. Norge er nordmennenes land. Norge tilhører de folkene som bor her, og som er etterkommere av dem som eide og bygde landet. Hverken den fysiske jorden eller den kulturelle kapitalen kan uten videre deles ut til fremmede. Eiendomsfølelsen til landet må respekteres som en nasjonal eiendomsrett.

2. Den felleskapsfølelsen som måtte finnes blant nordmenn ødelegges. Vi vil ikke lengre ha en felles historie og kultur med de andre innbyggerne i landet. Siden ryggesløse politikere som vil fremstå som intellektuelle og moderne, heller ikke vil kompensere for multikulturaliseringen med en økt vekt på nasjonale felleskapsmarkører, oppløses felleskapsfølelsen man har med andre nordmenn. Jeg tror at den nasjonale gruppetilhørigheten har en del viktige positive effekter. Først og fremst ved at man bryr seg om sine egne og dermed kan godta en sosial utjevningspolitikk. Dette blir stadig viktigere etter hvert som religionene forsvinner og med dem den prinsipielle nestekjærligheten.

Et annet viktig poeng er at selv om den landsdekkende norske nasjonale felleskapsfølelsen oppløses, så oppløses ikke dermed nasjonalfølelsen hos de enkelte grupperingene som oppstår i det multikulturelle samfunnet. I motsetning til etniske nordmenn er innvandrerne paradoksalt nok ikke flaue for å flagge sine fremmedkulturelle nasjonalsymboler i vårt land. Hardingfela er et skammens instrument, mens vuvuzelaen representerer høyverdig Sør-Afrikansk kultur. Dette kan bli en kime til splittelse og strid innad i landet, slik vi har sett så mange eksempler på gjennom historien. Dette er en fare som den godtroende venstresiden nekter å innse, for den har sverget troskap til utopien om at slike grupperinger kommer til å oppløses i et verdensomspennende fargerikt fellesskap, kun bestående av verdensborgere.

Den nasjonale felleskapsfølelsen er ikke bare nyttig, den er også en legitim følelse mange nordmenn har og ønsker å ha, i kraft av å være nordmenn. Bare på dette grunnlag må den respekteres.

Dette er for meg tungtveiende grunner for at innvandringen må stoppes. Men disse grunnene må balanseres med det ansvar vi har for å bidra i verdenssamfunnet. Dette bidraget er ikke bare nødvendig av godhet overfor andre mennesker, det handler også om vitale egeninteresser. Jeg har tidligere skrevet at hvis menneskeheten skal overleve, så må nasjoner være villige til å avgi langt mer makt enn det vi gjør i dag. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis må åpne våre grenser. De åpne grensene er først og fremst en idé som tjener kapitalismens behov for økonomisk vekst gjennom fri flyt, ikke menneskenes velferd. Det finnes mange andre måter vi kan gi vårt bidrag på.

Den nasjonalismen jeg etterlyser er en moderne og opplyst nasjonalisme som ikke begrunnes med metafysiske eller kvasivitenskapelige argumenter slik man gjorde frem til siste krig. Det er ikke en nasjonalisme som lukker øyne og øre for internasjonal rett og moral. Men det er en nasjonalisme som vi velger ut av respekt for nordmenns rett til å verne om sine fedres jord, slik gode nordmenn respekterer denne retten hos andre folk.

3 kommentarer:

  1. En meget reflektert og ærlig skrevet artikkel. Kreves mot til for å skive noe så ukorrekt politisk. Men all ære til deg for en modig og korrekt fremstilling av vår tids viktigste sak som er innvandring. Nå blir sikkert mange sure for dette er da rasisme? Nei kjære Sv og venstrevridde sosialistskaller dette er sannheten like den eller ikke.

    SvarSlett
  2. Så enig..så enig
    Og tror ikke Norge er tjent med et multikulturelt samfunn med antidemokratiske verdier og holdninger..

    SvarSlett