onsdag 11. november 2009

Tortur


USAs bruk av tortur mot spesielle fanger, har i norsk offentlighet blitt møtt med en ensidig fordømmelse. Etter min mening er det grunn til å stille spørsmålstegn ved det etiske grunnlaget for denne motstanden. Dette vil jeg utdype ved å trekke frem tre eksempler på etisk inkonsistens som jeg mener torturmotstanderne er i fare for å havne i.

 

  1. Jeg har ikke truffet noen som har uttrykt fordømmelse over helten i en amerikansk actionfilm, når han banker opp den onde fienden slik at denne forteller hvor han har gjemt unna den pene dama. For å si det sånn, jeg tror ikke helten hadde vært helt hvis denne julingen ble sett på som avskyelig. Derav konkluderer jeg at de fleste nordmenn synes det er greit med tortur når det gjøres av enkeltpersoner i en god og rettferdig hensikt, men ikke når det gjøres av demokratiske nasjoners sikkerhetsinstitusjoner (CIA), der man i tillegg har mange flere muligheter til å avgjøre om den påstått farlige terrorist faktisk er nettopp dette.

 

  1. Jeg har heller ikke vært borti noen som mener at det er avskyelig å bure inne mennesker for resten av deres liv, og dessuten hindre dem som finner en slik frihetsberøvelse for uutholdelig fra å avslutte livet av sin egen frie vilje. Jeg holder det for svært sannsynlig at et stort antall innsatte i norske fengsler hadde foretrukket en relativt tidsmessig begrenset fysisk avstraffelse, fremfor et helt liv bak murer. Men det er altså fysisk avstraffelse som blir stemplet som inhumant. (La meg påpeke at faren for å straffe uskyldige er tilstede i begge tilfellene, selv om man i teorien kan håpe på å få saken sin gjenopptatt hvis man sitter i fengsel.)

 

  1. Jeg kjenner heller ingen som mener at det er galt å drepe mennesker som man mener har til hensikt å drepe uskyldige. Dette er da også en lovfestet rett i Norge (Straffeloven § 48). Man kan altså drepe dem, men ikke banke dem opp for å få informasjon som nettopp vil kunne forhindre tap av mange uskyldiges liv.

 

Jeg har ikke her påstått noe om tortur faktisk er nyttig, eller om det til syvende og sist slår hardere tilbake på torturisten. Poenget mitt er bare at tortur ikke er galt i seg selv, såfremt den brukes under akseptable omstendigheter (f.eks. tilstrekkelig informasjonsgrunnlag, gode intensjoner mm.). Det samme gjelder for øvrig alle slags handlinger som resulterer i en eller annen slags ulykke for andre mennesker.

1 kommentar:

  1. Hvit og lys i huden.15. november 2009 kl. 03:15

    meget bra skrevet her Aurebekk. Hvis totalen for samfunnet er positivt ved å bruke tortur må dette godtas.

    SvarSlett