tirsdag 11. august 2009

Er evolusjonsteorien en selvmotsigelse?

Sigurd Eskeland fremsetter i et debattinnlegg i F-vennen 6. august argumenter imot evolusjonsteorien. Jeg vil her kommentere den påstanden han mener utgjør hovedpoenget i argumentasjonen. 

Eskeland: ”… evolusjon er en selvmotsigelse på den måte at fysiske prosesser ikke kan være opphav til ikke-fysiske systemer. Informasjon, genetisk eller ikke, består av sekvenser av abstrakte symboler som er meningsbærende.”

For meg ser det ut som om Eskeland mener at a) genetisk informasjon er noe ikke-fysisk, b) til og med på en slik måte at informasjonen ikke kan oppstå fra fysiske prosesser, og c) at genenes funksjon ikke ville være mulig uten slik ikke-fysisk informasjon. Dette skal, i følge Eskeland, innebære en pinlighet for evolusjonistene. 

Forutsatt at tolkningen min er riktig, mener jeg følgende: En slik ikke-fysisk parallellverden likner på Platons idé-verden. Etter det jeg kjenner til er forestillinger av denne typen for lengst forkastet, av filosofer så vel som av naturvitenskapelig skolerte. Grunnen til dette er først og fremst at slike ”dualistiske” forestillinger representerer en unødvendig komplisert oppfatning av virkeligheten. I dette tilfellet: At vi kaller bestemte sekvenser av basepar i arvestoffet DNA for ”gener”, betyr selvsagt ikke at det finnes gener som eksisterer i tillegg til de fysiske sekvensene. At basepar-sekvensene i samarbeid med miljøet, på en systematisk måte forårsaker visse egenskaper ved livsformene, og derfor kan sies å inneholde ”informasjon”, betyr selvsagt ikke at det finnes en slags mystisk verden av informasjon eller meningsfulle symboler. Til sammenlikning: Været påvirker planteveksten etter visse prinsipper, og derfor kan værforholdene sies å inneholde informasjon om hvordan veksten vil arte seg fremover. Likevel er det neppe noen som vil hevde at været inneholder et ”ikke-fysisk system”.

At vi bruker ord som ”informasjon”, ”symboler”, ”mening”, ”syntaks”, osv., sier ikke noe om at det finnes en annen slags virkelighet, men snarere om hvordan vi mennesker forstår og kategoriserer bestemte fysiske (og psykiske) ting og prosesser. 

Det er så vidt jeg vet ingen grunn til at DNA ikke skulle kunne bestemme livsformenes egenskaper ut fra rent fysiske mekanismer, uten en slags medvirkende symbolverden. Derfor er Eskelands ikke-fysiske verden en unødvendig komplisering og mystifisering. 

Dessuten: Hvorfor skulle det være selvmotsigende å påstå at noe ikke-fysisk kan oppstå fra noe fysisk? En slik påstand er muligens kontra-intuitiv, men dét er selvsagt ikke ensbetydende med at den er selvmotsigende, ikke engang usannsynlig.

3 kommentarer:

  1. Gjesp, gjesp. Der sparte jeg mye penger på sovemedisin. Leser jeg dette hver dag før jeg legger meg skal nok det være nok for en god og lang søvn. Gjesp må komme meg i seng.

    SvarSlett
  2. Sov godt Sigurd....

    SvarSlett