søndag 1. februar 2009

Snåsamannen som ikke ville la seg telle


- Mor! rautet kalven og begynte å gråte, og så kom mora til kalven, og det var selveste bjellekua på garden.
- Hva er det du rauter for? sa bjellekua.
- Geitekillingen teller meg! rautet kalven.
- Hva er det for noe? sa bjellekua.
- Jeg teller, sa geitekillingen. - Jeg har lært å telle til ti, jeg gjør bare sånn: Jeg er én, kalven to, kua tre, 1-2-3.
- Å, nå telte han deg også! rautet kalven.
Og da bjellekua skjønte det, ble den sint.
- Jeg skal lære deg å gjøre narr av kalven min og meg! Kom, kalven min, så tar vi’n.

 (Fra Geitekillingen som kunne telle til ti, av Alf Prøysen)

Cato Schiøtz svarer på kritikk fra Brandtzæg, Bruusgaard og Gundersen, i Morgenbladet 9.1.2009. De viktigste argumentene Schiøtz nevner til forsvar for Gjerstads (Snåsamannen) påståtte evner, er vel følgende:

1. Kolloens bok legger frem ”et massivt materiale i form av et tresifret antall konkrete eksempler på Joralf Gjerstads klarsyn.”

2. Kritikerne gir ikke noen forklaring på at det eksisterer et slikt antall eksempler.

3. Selv om Gjerstads evner ikke er naturvitenskapelig bevist, trenger ikke dette bety at de ikke eksisterer. Det er nemlig ingen selvfølge at alle fenomener i denne verden kan måles med naturvitenskapelige verktøy.

Spesielt de to første argumentene til Schiøtz er etter min mening holdbare og relevante. Men sett i forhold til mengden og styrken på de motargumenter som antakelig kan fremføres, fremstår de for meg som klart utilstrekkelige. La meg foreslå noen motargumenter mot at Gjerstad faktisk er klarsynt (jeg legger til side spørsmålet om klarsyn bryter med naturlovene, eller om klarsyn er uten reduksjonelle forklaringer): 

1. Det virker intuitivt helt usannsynlig at én og samme mann skal være i stand til å på samme tid finne bortkomne personer og ting, se baksiden av et spillkort, diagnostisere sykdommer, og også helbrede sykdommer ved håndspåleggelse (”varme hender”) og over telefon. Problemet er at det ikke ser ut til å være en sammenheng som kan forklares med én overnaturlig særegenhet ved Gjerstad. Og jo flere ukjente evner man må forutsette, jo mer komplisert blir forklaringen, hvilket også svekker dens troverdighet. Når det gjaldt Jesus fantes det riktignok en enkel forklaring: Han var guddommelig. Men en slik forklaring er vel ikke så troverdig i dag. 

2. For meg peker dette mot at den reelle forklaringen faktisk finnes utenfor Gjerstad selv, en forklaring som baserer seg på allerede kjente og aksepterte fenomener. At man ennå ikke har kommet opp med en fullstendig sådan trenger ikke bety så mye. De færreste kan forklare hva tryllekunstnere gjør, uten at man dermed begynner å postulere evner som klarsyn o.l.

3. Det er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til vitnene. Hvor overbeviste er de? Hvor pålitelige er de? Hvor kritiske er de? Hvilken kompetanse har de? Hvilke motiver har de?

4. Det er ukjent hvor mye relevant informasjon Gjerstad får om de bortkomne tingene.

5. Det er ukjent hvor ofte Gjerstad mislykkes i sine forutsigelser.

6. Det er ukjent om det har vært foretatt kritiske studier av eventuelle andre klarsynte. Selv om vitenskapen ikke kan bevise alt mellom himmel og jord, tror jeg nok det er gode grunner for å være skeptisk når noen påstår at de har evner som ikke engang kan påvises! Én grunn er at påvisninger eller målinger kan gjøres på en drøss av måter, også indirekte, via antatte konsekvenser av fenomenet. Det virker derfor vanskelig å akseptere at et fenomen som klarsyn, som indirekte er svært så påviselig for nødlidende enkeltmennesker (noe Schiøtz selv poengterer), på et merkelig vis gjemmer seg unna når f.eks. noen hyggelige, men akk så skeptiske forskere fra UiO vil forsøke å telle. De kristne bønnetroende kan unnskylde seg med at Gud ikke lar seg sette på prøve. Men pussig nok ser det ut til at heller ikke Gjerstad har noe særlig lyst til å bli telt, skal vi tro avisene. Hva er det egentlig med telling som er så skummelt?

2 kommentarer:

  1. Geiterkilling,kalv og bjelleku. Hvem av disse er snåsamannen. Skjønner ikke dette. Kan noen hjelpe meg dette ble for komplisert. Forresten til slutt vil jeg si at det å telle er ikke helt greit. Kluss i tallene er irriterende. slutt.

    SvarSlett
  2. hæ Snåsamannen er det den samme personen som jeg så på markens i går. Han kaller vi snusmannen.Please hjelp å klargjør dette. takk på forhånd.

    SvarSlett