onsdag 18. februar 2009

Karl Popper og evolusjonsteorien - 1

Er evolusjonsteorien vitenskapelig?

(Debattinnlegg publisert i den kristne dagsavisen Dagen)


Axel Saxe skriver i Dagen, mandag 18. februar, at evolusjonsteorien ikke er en naturvitenskapelig teori. Grunnen er at en sådan teori, i følge Saxe, må kunne falsifiseres. Her bygger Saxe på Karl Popper.

Det kan sies en god del om falsifikasjonskriteriet, og det har vært gjenstand for kritikk og revisjon, også av Popper selv. Jeg vil kort her bemerke at det man mener med ”falsifikasjon” ikke er a) at en teori skal kunne stemples som usann på en udiskutabel måte og/eller b) at den må kunne avvises utifra et svært begrenset antall observasjoner. Disse kravene er for strenge.

En ”falsifiserbar” teori er en teori som er sårbar overfor observasjon. Jo mer sårbar teorien er, jo mer vitenskapelig er den, for å si det enkelt. Med andre ord: Man må kunne tenke seg praktisk mulige observasjoner som ville kunne bidra til å sannsynliggjøre at en teori er usann. Jo færre observasjoner som kreves, jo bedre. Jo høyere sannsynlighet som kan oppnås, jo bedre. Vi snakker altså om en glidende skala.

Likevel, når det gjelder evolusjonsteorien er det hevet over enhver tvil at den tilfredsstiller ”sårbarhetskriteriet”. Man kan tenke seg en rekke observasjoner som ville svekket teorien drastisk, f.eks. observasjoner av kanin-fossiler i prekambriske berglag (for å bruke et kjent eksempel). For øvrig: En rekke argumenter mot evolusjonsteorien, f.eks. påstanden om ureduserbare komplekse systemer, problemet med den kambriske eksplosjon osv., ville vært uten argumentativ verdi hvis de ikke hadde muligheten til å svekke evolusjonsteorien. 

Avslutningsvis kan jeg minne om at det at en teori med rette kalles ”vitenskapelig” betyr selvsagt ikke at teorien er uproblematisk eller troverdig. Her er det at selve testresultatene kommer inn, men det er en annen sak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar