torsdag 26. februar 2009

Darwinisme og menneskerettigheter

(Publisert i DagenMagazinet 25.2.2009)

På lederplass i DagenMagazinet 16.2.2009, står følgende:

”Darwinisme og evolusjon er ikkje i stand til å grunngje mennesket sitt absolutte verd eller som noko eksklusivt i høve til resten av universet. Evolusjonslæra er i det heile ueigna som fundament for tenking og handling.”

Jeg har to kritiske bemerkninger:

1. Det er et gammelt ankepunkt mot evolusjonsteorien at den ødelegger for menneskeverdet. Men hva mener DagenMagazinet egentlig? At siden evolusjonsteorien derfor er et dårlig utgangspunkt for menneskerettigheter, så er den sannsynligvis usann?

2. Man kan dessuten mene at menneskerettighetene ikke nødvendigvis trenger å sees på som en utledning eller naturlig konsekvens av verdens beskaffenhet. Selv om mennesket ikke i seg selv har verdi eller rettigheter, så kan samfunnet likevel bestemme seg for at det skal skjenkes verdi og dermed rettigheter. (En posisjon gjerne kalt ”konvensjonalisme”). 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar