søndag 11. januar 2009

Et alvorlig problem med valgordningen

Dette innlegget handler om et alvorlig problem med valgordningen i Norge. Jeg tenker her spesielt på stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg, men problemet finnes antakelig i en rekke demokratiske organisasjoner. Problemet er at jeg tror at mange mennesker ikke stemmer ved valgene fordi den enkeltes stemme ikke spiller noen reell rolle i massen av stemmer. Å få en reell påvirkning på representantfordelingen i stortinget med én stemme er vel omtrent like sannsynlig som å få sju rette i lotto. Og enda mindre er sannsynligheten for at én enkelt stemme vil spille noen rolle for den faktiske politikken. Og enda mindre enn dette igjen er sannsynligheten for at denne stemmen vil påvirke den stemmendes personlige situasjon.

For de fleste er det altså irrasjonelt å ta seg tid til å sette seg inn i politikk og å gå til stemmelokalet. Såfremt man med ”rasjonell handling” her forstår en handling som på best mulig måte bidrar til lykkemaksimering for eget liv.

Vi har her å gjøre med en variant av det man på fagspråket kaller en DIH-situasjon; ens egen innsats er som en Dråpe I Havet, hvilket fører til uteblivelse av motivasjon for handling. En viktig del av løsningen består da i å ikke glemme det virkelige egoistiske individets synsvinkel, til fordel for et kunstig eller sjeldent altruistisk individs synsvinkel, eller massenes (samfunnet/staten) perspektiv. I f.eks. miljøpolitikken forsøker man å løse DIH-problemet ved å avgiftsbelegge forurensende handlinger. De rasjonelle menneskene vet at deres egen lille forurensning ikke kommer til å være utslagsgivende for de globale problemene. Så for at de skal gidde å være miljøbevisste må det lønne seg.

Siden det ennå er mange irrasjonelle mennesker i dette landet, kan man fremdeles høre utgåtte fraser som ”Enhver må begynne med seg selv”, ”Hvis alle gjør litt…”, ”Nå må vi ta oss sammen dere”, og lignende, selv om det altså bare er irrasjonelle mennesker som lar seg bevege av slike.

Man kan selvsagt innvende at det er en borgerplikt å stemme. Problemet er at for de fleste rasjonelle mennesker er en slik innvending temmelig irrelevant. Man tror (med god grunn, forøvrig) ikke lenger så mye på objektive ”plikter”.

Det er også mulig at det på et vis er rettferdig at den gruppen som ikke stemmer heller ikke får innflytelse, men spørsmålet er om det er demokratisk og fornuftig.

Jeg tror at stadig flere mennesker a) skjønner at de ikke har noen reell innflytelse, b) ikke føler noen ”borgerplikt”, og c) gir blaffen i om de fortjener eller ikke fortjener innflytelse. Dermed går valgdeltakelsen ned samtidig som Norge formelt hovedsaklig styres av irrasjonelle, samt av et mindretall spesielt moralsk anlagte (altruistene). Hvis man i tillegg antar at stadig mer makt flyttes fra politikerne og over til bl.a. markedsinteressene (jfr. Maktutredningen 2003), så er det grunn til å anse dagens situasjon som særdeles uholdbar, ja egentlig svært skummel med tanke på fremtiden.

Et tenkt scenario: Hva hvis arbeidsløsheten går kraftig opp samtidig som det blåser en ultranasjonalistisk vind blant de lavt utdannete eller de mer irrasjonelle velgergruppene i Norge en gang i fremtiden? Selv om disse velgerne langt ifra utgjør et flertall i befolkningen, så vil de likevel oppnå flertall i stortinget fordi de rasjonelle velgerne ikke tar seg bryet med å velge. På denne måten kan et fascistisk regime komme til makta i Norge, og evt. innsette en diktator a la Hitler. (Det er forresten bare 70 år siden.)

Det må altså handles raskt, men hvordan?Når det gjelder problemet med selve den fysiske stemmeavgivningen må det være relativt enkelt å finne en eller annen form for pisk og/eller gulrot som ville gjøre stemmingen mer rasjonell for de fleste av oss: Avstemning via internett, pengegave fra staten til de stemmende, og/eller påbudt valgdeltakelse (som allerede finnes i flere land), er noen forslag.

Når det gjelder problemet med at de rasjonelle ikke gidder å ta tid til å sette seg inn i politikken, vil det være vanskeligere å finne gode løsninger. Men ett forslag kunne f.eks. være påbudt bruk av tid til å lese valgprogrammene, f.eks. hvis disse programmene var kortet ned en god del. Man kunne f.eks. tvinge folk til å oppholde seg inni stemmeavlukket i minst femten minutter uten annen lektyre enn partiprogrammene. En annen idé er å innføre et eget politikk-fag i grunnskolen, og/eller obligatoriske politikk-kurs for alle stemmeberettigede, f.eks. annet hvert år.

12 kommentarer:

 1. Du har helt rett Jørgen. Som alltid:)

  SvarSlett
 2. Dette er jo dynamitt! Stakkars politikerne dersom dette kommer frem.

  SvarSlett
 3. Håper ingen stemmer. For da vil jeg starte mitt eget parti. Et skikkelig skummelt ett. Kommunistisk eller nazistisk. Så blir jeg enehersker i Norge. wooohaaaa

  SvarSlett
 4. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 5. Tipper du siste som kommenterte gleder deg til neste valg, sånn at du kan være med å påvirke det politiske Norge :)

  SvarSlett
 6. hmm lurer på om muslimske sharia lover hadde hjulpet. Vi kunne ha henging hvis noen ikke møtte opp til stemme lokalet. Især kvinner ville måtte få opp farten om ikke repet skulle svinge. Og hvis man først hadde fått til en henging på valgdagen, ville man kunne utsette valgdagen med feks en time slik at folk kunne stemme, mens man forlysstet seg med hengingen. Her vil det være mange folk, og lett å sanke stemmer i en fei.

  SvarSlett
 7. Helt enig. Bare tull å stemme, for en stemme betyr ingen ting. La heller en person få bestemme alt! Eller loddtrekkning, er også et meget godt alternativ.

  SvarSlett
 8. Hva er dette for noe? Ingen som tar initiativ til å kommentere på denne fantastiske siden? herregud for en patetisk gjeng som er inne på denne siden. Her stresser en person for å gjøre verden bedre for store og for små. Han jobber for å opplyse den uopplyste verden. Hva er takka, ja dere vet svaret, ignorante jævler.

  SvarSlett
 9. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 10. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett
 11. Årh kan dere ikke være litt saklige, særlig dere som poster disse frekke kommentarene?

  SvarSlett
 12. Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

  SvarSlett